Orthopedagoog Generalist

Ik ben orthopedagoog en sinds 2006 orthopedagoog-generalist. Al meer dan 20 jaar ben ik langdurig gedetacheerd in de gehandicaptenzorg. Graag werk ik multidisciplinair richting een perspectief
interview_gcdcb89469_640_da3612c841_29c31d2caa_5f296218df_4e921fe2c9_3324c569fb

Mijn ervaring in de gehandicaptenzorg

Ik heb gewerkt in dagactiviteitencentra, woonvoorzieningen en bij instellingen. Ik streef naar een behandelklimaat waar onvoorwaardelijke ondersteuning wordt geboden, waarbij aan de behoeften van de cliënten worden voldaan. Ik ondersteun begeleiders en help ze om moeilijk verstaanbaar gedrag te begrijpen en de onvervulde behoeften op te merken.
Tevens ben ik EMDR- en CGT-therapeute i.o. en behandel ik zowel cliënten in de gehandicaptenzorg als in de (S)GGZ.
Naast het werken in de gehandicaptenzorg werk ik als gedragswetenschappelijk docent op het ErasmusMC voor de opleiding tot Arts voor verstandelijk gehandicapten (Arts-VG).
large_jo_szczepanska_5ai_Rb5f464_A_unsplash_857b4bf327

Wat kan ik bieden?

Regiebehandelaar VG-zorg


Lukt het niet om direct een vacature voor regiebehandelaar op te vullen of een vervanger te vinden voor een zwangerschapsverlof?
Ik kom dan graag tijdelijk het team versterken, zodat ondersteuning aan professionals door kan gaan. Ik ben flexibel inzetbaar bij verschillende doelgroepen van licht tot zeer ernstige verstandelijke beperking en een lage tot intensieve ondersteuningsbehoefte van clienten. Ook met complexe vraagstukken puzzel ik graag mee.
Naast regiebehandelaar kan ik ook een bijdrage leveren als wzd-functionaris en de rol als externe deskundige vervullen in het kader van de wet zorg en dwang. Ik sta ook open voor werkzaamheden in andere werkvelden.

Regiebehandelaar (S)GGZ


Lukt het niet om direct een vacature voor (regie)behandelaar op te vullen of een vervanger te vinden voor een zwangerschapsverlof?
Ik kom dan graag tijdelijk het team versterken in de (S)GGZ voor behandeling.
Ik ben opgeleid tot EMDR-therapeut (VEN) en CGT therapeut i.o. Elke behandeling is persoonlijk, oplossingsgericht en passend bij de klachten. De behandeling geef ik graag doelgericht en methodisch vorm samen met de client.

Scholing en werkbegeleiding


Heb jij of hebben jullie als professionele medewerkers, ondersteuning nodig om het mooie, maar intensieve beroep uit te kunnen oefenen?
Graag speel ik laagdrempelig in op de vragen en behoeften van medewerkers. Tijdens de incompany scholing wordt bij de inhoudelijke verdieping ook aandacht besteed aan verschillende werkvormen, zodat het als cursus en als teamdag wordt ervaren.
Ook bij de meerdaagse supervisie is het heerlijk om als collega’s, goed verzorgd, gezamenlijk de verdieping en (her)registratiepunten te verkrijgen. Ook is er individuele supervisie of werkbegeleiding mogelijk, ook in het kader van postmaster opleiding. (Zie voor meer informatie supervisie)